กระทู้
หัวข้อ  เป็นกำลังใจให้คุณครูนะค่ะ
รายละเอียด  เป็นหนึ่งกำลังใจให้คุณครู สู้ ๆ กับการทำงานนะค่ะ
โดย  คุณ  ทายซิใครเอ่ยรูป
ราย
ละเอียด
โดย
qFYif   ***กรุณาพิมพ์รหัสโค้ดตามตัวอย่างด้วยครับ

 

หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118