กิจกรรมเด่น

โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี ๒ : อ่านเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
การจัดทำกิจกรรมอ่านสร้างสุขสู่ชุมชนกิจกรรมผ้าป่าหนังสือกับคาราโอเกะแสนสนุก
โครงการกิจกรรมการเสริมสร้างอัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่าน
ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว ตำบลวอแก้ว โดย กศน.ตำบลวอแก้ว
และ ศาลาอเนกประสงค์วัดดอนเปียง หมูที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 
กีฬา กศน.อำเภอห้างฉัตร เกมส์ ครั้งที่ 3 
การต้อนรับคณะนักวิ่ง-ปั่นจักรยานทางไกล เพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนใต้ 
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๖ 
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555 
การจัดเวทีหมู่บ้านกศน.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
Best Practice
โครงการอ่านสร้างสุข กศน.ตำบลวอแก้ว
โครงการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ งบกลาง พ.ศ.2555 และโครงการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอห้างฉัตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการและคู่มือครู
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
การสำรวจข้อมูลรายบุคคลของตำบลวอแก้ว
กีฬาสานสัมพันธ์(ต้านยาเสพติต)กศน.ตำบล อำเภอห้างฉัตร ครั้งที่ 2
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118