ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ทูตการอ่าน และครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้างฉัตร   
การปฐมนิเทศโครงการยกระดับประชาชน จบ ม6 ใน 8 เดือน   
เวทีชุมชนหมู่บ้านสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชน    
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา   
"Chinese day Camp"   
การเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเรียนรู้ตามหลักสูตรโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ บ้านนากว้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง   
การเข้าร่วมกิจกรรมการทำปุ๋ยอัดเม็ดจากก้อนเห็ดเก่าของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง(กลุ่มอาชีพการเพาะเห็ด)ตำบลวอแก้ว   
กิจกรรมเนื่องในวันช้างไทยและงานสะโตกช้าง ประจำปี 2556   
กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๕๖   
การสอบ N-NET ของ กศน.อำเภอห้างฉัตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2555   
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖    
การร่วมต้อนรับนักกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยานทางไกล เพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนภาคใต้    
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอห้างฉัตร    
การประชุมชี้แจงวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง การดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน    
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน”   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118