กศน.ตำบลทุกแห่งรับสมัครประชาชนผู้สนใจจบ ม. 6 ใน 8 เดือน
  วันที่  30/04/2556
 
 


รายละเอียด
สนใจสมัครได้ที่กศน.ตำบลทุกแห่งสำหรับประชาชนผู้สนใจจบ ม. 6 ใน 8 เดือน กศน.ตำบลวอแก้ว 08-2611-6335
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118