การปฐมนิเทศโครงการยกระดับประชาชน จบ ม6 ใน 8 เดือน
  วันที่  16/06/2556
 
 


รายละเอียด
วันที่ 7 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้รับเกียรติจากท่านผอ.คเชนทร์ มะโนใจ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวเปิดวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป โดยกศน.ตำบลวอแก้วได้จัดการวางแผนในการพบกลุ่มและจัดกิจกรรมต่างๆ ซึง นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ครูประจำกลุ่มและนางณัฏฐ์ทิตา วงศ์ประเสริฐ ครูกศน.ตำบลวอแก้ว ได้จัดทำปฎิทินการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนจำรวน 11 คน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118