โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี ๒ : อ่านเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
  วันที่  16/06/2556
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการดำเนินงานฯและร่วมประชุมสัมมนาโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี ๒ : อ่านเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และยังได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทสถานศึกษา กศน.และชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทของทูตการอ่าน กศน.ระดับมัธยมศึกษา คือนางสาวนิภาพรรณ ก๋าวิตา นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของกศน.ตำบลวอแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลชมหานาค กรุงเทพฯ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118