ช่องทางการติดต่อ กศน.ตำบลวอแก้ว รูปแบบใหม่
  วันที่  14/05/2556
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลวอแก้วได้เปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ครู นักศึกษา ภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานต่างๆตามบทบาทและภารกิจงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118