เวทีชุมชนหมู่บ้านสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชน
  วันที่  16/06/2556
 
 


รายละเอียด
    
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยผอ.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ พร้อมคณะได้จัดเวทีชุมชนหมู่บ้านสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๙๘ คน ใน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดบ้านจำทรายมูล
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งนางณัฏฐ์ทิตา วงศ์ประเสริฐ ครูกศน.ตำบลวอแก้ว รับผิดชอบฐานกิจกรรมเรื่องปฏิทินฤดูกาล ในการจัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายร่วมกับทีมวิทยากรประจำกลุ่ม ในฐานะนักวิจัยของกศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับสกว.ลำปาง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118