การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา
  วันที่  16/06/2556
 
 


รายละเอียด
    
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กศน.อำเภอห้างฉัตร จำนวน 8 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน และการวัดประเมินผลให้ครูที่ปรึกษาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยนายสิทธิพงศ์ คำบุญชู เป็นครูที่ปรึกษากศน.ตำบลวอแก้ว โดยมีนักศึกษาในความรับผิดชอบจำนวน 11 คน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118