ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลวอแก้วเว็บไซด์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
 
 
 


กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดไร่เชิญตะวัน ท่านว.วชิรเมธี ต.ห้วยสัก จ.เชียงราย ดังคำที่ว่า"ทำมา หาธรรม"
 
เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
สมัครได้ที่กศน.ตำบลวอแก้ว(รร.บ้านทุ่งผา) กศน.อำเภอห้างฉัตร #กศนตำบลวอแก้ว, #กศนอำเภอห้างฉัตร
โทร 0895590414 ครูเนก
https://web.facebook.com/wokea.city/
 
คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2556
"คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่
คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น
จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์
เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี"
 
ขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2556

“ คนเราทุกคนจะดีอย่างไม่มีที่ติ คงจะมีจำนวนไม่มากนัก แม้แต่จะมีดีอยู่มาก ก็อาจจะมีความบกพร่องอยู่บ้าง แต่ถ้าความบกพร่องจนเป็นความเลวนั้น ถ้ายังพอที่จะให้อภัยได้ ก็ควรจะพิจารณาใช้ความดีของเขา แต่ถ้าความเลวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความดีลดลงเกินกว่าที่จะให้อภัย ก็เลิกใช้ ”

“ คนดีของฉันรึ ต้องเป็นคนไม่พูดปดไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม ”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
๕ มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก 
วันงดสูบบุหรี่โลก
วันวิสาขบูชา
ช่องทางการติดต่อ กศน.ตำบลวอแก้ว รูปแบบใหม่
วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี
กศน.ตำบลทุกแห่งขยายเวลารับสมัครประชาชนผู้สนใจจบ ม. 6 ใน 8 เดือน
 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ทูตการอ่าน และครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้างฉัตร 
การปฐมนิเทศโครงการยกระดับประชาชน จบ ม6 ใน 8 เดือน 
เวทีชุมชนหมู่บ้านสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชน  
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลวอแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118