กระทู้
หัวข้อ  ติดตามข่าวสาร
รายละเอียด  ชื่นชมในความตั้งใจในการปฏิบัติงานและชื่นชมการเอาใจใส่เว็บไซต์ ขอให้ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ
โดย  คุณ  คนกศน.

ตอบ
ตอบ  ทดสอบระบบ
โดย  คุณ  adminรูป
ราย
ละเอียด
โดย
5qAJ0   ***กรุณาพิมพ์รหัสโค้ดตามตัวอย่างด้วยครับ

 

หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118