ข่าวกิจกรรม

การประชาสัมพัธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลแม่สัน   
การรับสมัครสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี   
กศน.ตำบลแม่สันร่วมโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย   
การจัดมุมอาเซียนอาเซียนเพื่อการเรียนรู้   
กศน.ตำบลแม่สันรับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
การประชุมร่วมกับกลุ่มสตรีอำเภอห้างฉัตรในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบลและระดับจังหวัด   
ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร   
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (วันเด็ก)   
กิจกรรมการพบกลุ่ม   
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่   
สักการะสิ่งสักดิ์   
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลแม่สัน   
ร่วมเปิดค่ายโครงการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านสร้างความสุขที่ยั่งยืน   
ต้อนรับผู้แทนกองราชเลขานุการในพระองค์ฯ   
อบรมวิจัย   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118