การประชาสัมพัธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลแม่สัน
  วันที่  3/12/2555
 
 


รายละเอียด
การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลแม่สันโดย ครู กศน.ตำบลได้ทำหนังสือประสัมพัธ์เสียงตามสายขอความอนุเคาระห์ผุ้นำชุมชนในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชานในตำบลแม่สัน 9 หมู่บ้าน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118