การรับสมัครสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี
  วันที่  23/03/2555
 
 


รายละเอียด
ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2555 กศน.ตำบลสันโดยนางพัชรินทร์ ปินตาวงศ์ ครูอาสฯและนางภัคพิชา วิชยปกรณ์ ครูกศน.ตำบลแม่สัน ได้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีและเข้าร่วมประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการลดปัญหาขยะในชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 และบ้านปันเต้าหมู่ที่ 7 ซึ่งในการคัดเลือกคณะกรรมการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญเนตร เตชะอุ่นเป็นประธานในการเปิดประชุม
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118