กศน.ตำบลแม่สันร่วมโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
  วันที่  23/03/2555
 
 


รายละเอียด
    
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 255 คณะนักศึกษากศน.ตำบลแม่สันได้ร่วมโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยในการบริจาคครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านการช่วยเหลือสังคมและมีความเสียสละมีน้ำใจ โดยมีนายอำเภอห้างฉัตรนายสุวิทย์ เล็กกำแหง ได้ร่วมพบปะและเป็นกำลังใจกับนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118