กศน.ตำบลแม่สันรับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  วันที่  23/02/2555
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลแม่สันรับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบลแม่สันทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยลงพื้นที่รับสมัครทุกหมู่บ้านร่วมนักศึกษาและครูอาสาฯ ในระหว่างวันที่ 18-29 กุมภาพันธ์ 2555
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118