กิจกรรมเด่น

ส่งเสริมสุขภาพ 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐพอเพียงตำบลเวียงตาล 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบวุฒิบัตร 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 
ประสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 
กิจกรรมการพบกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพชุมชน
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านตามโครงการประชาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
อบรมการทำแผนประกอบอาชีพ
ทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบทดสอบระบบ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118