ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลเวียงตาล 
การอบรมค่ายยาเสพติด 
การปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2555 
การรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
กีฬาสานสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด)
รับสมัครนักศึกษาเรี่ยนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ตารางสอบ
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118