ข่าวกิจกรรม

ปลูกป่ารักษ์โลก   
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด  
25/06/2558
 
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด   
การตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ   
กิจกรรมตรวจสุขภาพ   
กิจกรรมการเรียนรู้   
การปฐมนิเทศนักศึกษา   
การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2556   
การประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลเวียงตาล   
กิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะ   
ส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา   
การเปิดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น   
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ   
บ้านหนังสืออัจฉริยะ   
การประชุมคณะกรรมการกศน.ตำบลเวียงตาล   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118