ปลูกป่ารักษ์โลก
  วันที่  25/06/2558
 
 


รายละเอียด
25 มิถุนายน 2558 ครูและนักศึกษากศน.ตำบลเวียงตาลชมรมทูบีนัมเบอร์วันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รักษ์โลก ณ วัดดอยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงตาล เพื่ออนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและช่วยลดสภาวะโลกร้อน ในการนี้ขอขอบคุณสวนรุกชาติห้างฉัตรและอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้ กำนันตำบลเวียงตาล และผู้บริหารกศน.อำเภอห้างฉัตรที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118