รับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลเวียงตาล
  วันที่  15/05/2558
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลเวียงตาลเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118