การอบรมค่ายยาเสพติด
  วันที่  19/06/2556
 
 


รายละเอียด
รับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลเวียงตาลเข้าร่วมกิจกรรมอบรมค่ายยาเสพติด ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2556 เป็นกิจกรรม 2 วัน 1 คืน ณ ช้างไทยรีสอร์ท ตำบลเวียงตาล นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครได้ที่กศน.ตำบลเวียงตาล
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118