การปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2555
  วันที่  22/11/2555
 
 


รายละเอียด
ให้นักศึกษากศน.ตำบลเวียงตาลทุกท่านเข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ กศน.ตำบลเวียงตาล
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118