การรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
  วันที่  22/11/2555
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลเวียงตาลเปิดรับสมัครนักศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลเวียงตาล ขอรับใบสมัครไดที่ กศน.ตำบลเวียงตาล และกศน.อำเภอห้างฉัตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 1 พฤศจิกายน 2555
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118