การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  วันที่  23/02/2555
 
 


รายละเอียด
วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2555 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สนามสอบโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เริ่มสอบเวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ขอให้นักศึกษาเตรียมความในการสอบครั้งนี้ แต่งกายให้เรียบร้อย
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118