รับสมัครนักศึกษาเรี่ยนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  วันที่  16/12/2554
 
 


รายละเอียด
แจ้งนักศึกษากศน.ตำบลเวียงตาลที่สนใจสมัครเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กศน.ตำบลเวียงตาล
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118