ตารางสอบ
  วันที่  13/09/2554
 
 


รายละเอียด
ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์การทำข้อสอบปลายภาค
๑. ปากกาสีดำ/สีน้ำเงิน
๒. ลบคำผิด
๓. บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118