รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
  วันที่  25/06/2558
 
 


รายละเอียด
    
นักศึกษากศน.ตำบลเวียงตาล ชมรม To Be Number 1 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26 มิถุนายน ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรถึงโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118