การตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ
  วันที่  20/02/2557
 
 


รายละเอียด
    
นางจรัสรัชช์ ถาน้อย ครูกศน.ตำบลเวียงตาลและนางนิตยา ไชยมูล ครูศรช.ตำบลเวียงตาล ได้ตรวจเยี่ยมติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาล เช่น บ้านยางอ้อยเหนือ บ้านห้วยเรียน และบ้านหัววัง พบกว่า มีผู้มาใช้บริการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118