กิจกรรมตรวจสุขภาพ
  วันที่  20/02/2557
 
 


รายละเอียด
    
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลเวียงตาลประจำภาคเรียน โดยนักศึกษากลุ่มอสม.ที่ให้ความรู้แก่เพื่อนนักศึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการตรวจสุขภาพคือการวัดความสูง ชั่งน้ำหนัก และการวัดความดัน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118