ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลเวียงตาลค่ะ welcome.
 
 
 
 


21 มิถุนายน 2558 กศน.ตำบลเวียงตาลดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพคนชุมชนบ้านยางอ้อย ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา/ประชาชนบ้านยางอ้อย โดยมีนายสุพรรณ เป็งทราย ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเปิด และคณะวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านยางอ้อย
 
รับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลเวียงตาล 
การอบรมค่ายยาเสพติด 
การปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2555 
การรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กีฬาสานสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด)
รับสมัครนักศึกษาเรี่ยนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ตารางสอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118