ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลเวียงตาลค่ะ welcome.
 
 
 
 


11 เมษายน 2562 กศน.ตำบลเวียงตาล ดำเนินการจัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรม “ศาสตร์พระราชารักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยใจพอเพียง” ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลเวียงตาลบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ 11 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับปรับประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข
 
รับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลเวียงตาล 
การอบรมค่ายยาเสพติด 
การปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2555 
การรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
กีฬาสานสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด)
รับสมัครนักศึกษาเรี่ยนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ตารางสอบ
 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรม วัยรุ่นไทยรู้ทันภัยใกล้ตัว   
การจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเทิดพระเกียรติโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์ประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2562 
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรม “ศาสตร์พระราชารักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยใจพอเพียง” 
ปลูกป่ารักษ์โลก 
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ติดตามข่าวสาร  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเวียงตาล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118