ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นักศึกษามาพบกลุ่มในวันอาทิตย์ของทุกเดือน ณ ที่กศน.ตำบลปงยางคก โรงเรียนบ้านสันหลวงเดิม(ตลาดบ้านสันหลวง)บ้านสันหลวงหมู่ที่ 3 และบ้านต้นค่า -ม่วงชุม โรงเรียนบ้านต้นค่าเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขอให้นักศึกษามาพบกลุ่มโดยพร้อมเพรียงกันน่ะครับ 
กศน.ตำบลปงยางคกกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรยนเวียงตาลพิทยาคม 
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบวิชาเลือก วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ กศน.ตำบลปงยางคก 
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศ ไหว้ครู และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 07.00 เป็นต้นไป 
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.ตำบลปงยางคก เวลา 08.30 น. 
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ทุกระดับชั้น(ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย)สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557ระหว่างวันที่7-8 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนเวียงตาลวิทยา 
กศน.ตำบลปงยางคก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลได้ที่ 054-269432,ครูสุระศักดิ์ สงนวน(ครูป๋อง)097-9730885,ครูวิภาวี ทองสุข (ครูอาย)087-3651314
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118