ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลปงยางคก โดย นายสุระศักดิ์ สงนวน ครูกศน.ตำบลและนางสาววิภาวีทองสุข ครูศรช.ตำบลปงยางคกจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   
11 มกราคม 2559 กศน.ตำบลปงยางคก จัดกิจกรรมโครงการกศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" หลักสูตร เห็ดสวรรค์ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นค่า-ม่วงชุม ม.5 โดยมีนายวินัย ชัยเรืองเดช กล่าวเปิดโครงการ   
10 ม.ค.2559 กศน.ตำบลปงยางคก จัดโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" หลักสูตรการทำขนมไข่หงส์ ณ บ้านปงยางคก หมู่ 9 ได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ไชย ตินโย ผู้ใหญ่บ้านปงยางคก เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับความอนุเคราะห์วิยากรนางธนวรรณ คำบุญชู เป็นวิทยากร ในการสอนหลักสูตร   
10 ม.ค.2559 กศน.ตำบลปงยางคก ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ บริจาคขนม มอบทุนการศึกษา มอบของรางวัลเด็กๆ ทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกาย ณ บ้านต้นค่าม่วงชุม ม.5 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง   
9 ม.ค.2559 กศน.ตำบลปงยางคกร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลปงยางคก กิจกรรม ปิงโกอาเซียน วาดภาพระบายสี สอยดาวความรู้และมัจฉาความรู้ ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างดี   
11มกราคม 2559 กศน.ตำบลปงยางคก จัดกิจกรรมโครงการกศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" หลักสูตร น้ำธัญพืช ถั่ว 5 สี ณ รพ.สตบ้านข่วง โดยมีนางอำไพ ง้าวกาหล้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ 11 มกราคม 2559    
1 พ.ย.2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 ตรวจสุขภาพและมอบวุฒิการศึกษา นักศึกษา ณ กศน.ตำบลปงยางคก ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง   
8 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกร่วมกิจกรรมกับกศน.อำเภอห้างฉัตรจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง โดย นายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธีเปิด   
วันที่ 11 ก.ย 58 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย ผอ.จรณชัย วรรณทอง ผอ.กศนอำเภอห้างฉัตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปงเหนือ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร โดยกศน.ได้ให้บริการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมด้านอาชีพ(การทำเฉาก๊วย)   
29 สิงหาคม พ.ศ.2558 สอบปลายภาคเรียนวิชาเลือก นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ณ กศน.ตำบลปงยางคก กศน.ตำบลปงยางคก    
16 ส.ค.2558 ร่วมกับคณะครูกศน.อำเภอห้างฉัตร นักศึกษาและประชาชน ยุวกาชาดปั่นเพื่อแม่ ที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร   
12 สิงหาคม 2558 ร่วมสดุดีลงนามถวายพระพรและ ถวายพานพุ่ม วันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร   
วันที่ ุ7-9 สิงหาคม พ.ศ.2558 คณะครูศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สัตหีบ   
3 ส.ค. 2558 เปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขอขอบคุน วิทยากร ครูวุฒิกร ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านหม้อ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ — ที่ กศน.ตำบลปงยางคก   
29 พ.ค.2558 นำนักศึกษาร่วมอบรมโครงการเทิดพระเกียรติรัชกาที่ 7 ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจของปวงชน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง — ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ลำปาง   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118