กศน.ตำบลปงยางคก โดย นายสุระศักดิ์ สงนวน ครูกศน.ตำบลและนางสาววิภาวีทองสุข ครูศรช.ตำบลปงยางคกจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
  วันที่  19/01/2559
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลปงยางคก โดย นายสุระศักดิ์ สงนวน ครูกศน.ตำบลและนางสาววิภาวีทองสุข ครูศรช.ตำบลปงยางคกจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษา ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118