11 มกราคม 2559 กศน.ตำบลปงยางคก จัดกิจกรรมโครงการกศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" หลักสูตร เห็ดสวรรค์ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นค่า-ม่วงชุม ม.5 โดยมีนายวินัย ชัยเรืองเดช กล่าวเปิดโครงการ
  วันที่  19/01/2559
 
 


รายละเอียด
11 มกราคม 2559 กศน.ตำบลปงยางคก จัดกิจกรรมโครงการกศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" หลักสูตร เห็ดสวรรค์ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นค่า-ม่วงชุม ม.5 โดยมีนายวินัย ชัยเรืองเดช กล่าวเปิดโครงการ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118