นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นักศึกษามาพบกลุ่มในวันอาทิตย์ของทุกเดือน ณ ที่กศน.ตำบลปงยางคก โรงเรียนบ้านสันหลวงเดิม(ตลาดบ้านสันหลวง)บ้านสันหลวงหมู่ที่ 3 และบ้านต้นค่า -ม่วงชุม โรงเรียนบ้านต้นค่าเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขอให้นักศึกษามาพบกลุ่มโดยพร้อมเพรียงกันน่ะครับ
  วันที่  9/11/2558
 
 


รายละเอียด
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นักศึกษามาพบกลุ่มในวันอาทิตย์ของทุกเดือน ณ ที่กศน.ตำบลปงยางคก โรงเรียนบ้านสันหลวงเดิม(ตลาดบ้านสันหลวง)บ้านสันหลวงหมู่ที่ 3 และบ้านต้นค่า -ม่วงชุม โรงเรียนบ้านต้นค่าเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขอให้นักศึกษามาพบกลุ่มโดยพร้อมเพรียงกันน่ะครับ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118