กศน.ตำบลปงยางคกกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรยนเวียงตาลพิทยาคม
  วันที่  19/08/2558
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลปงยางคกกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรยนเวียงตาลพิทยาคม
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118