นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบวิชาเลือก วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ กศน.ตำบลปงยางคก
  วันที่  19/08/2558
 
 


รายละเอียด
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบวิชาเลือก วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ กศน.ตำบลปงยางคก
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118