นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศ ไหว้ครู และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 07.00 เป็นต้นไป
  วันที่  18/05/2558
 
 


รายละเอียด
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศ ไหว้ครู และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 07.00 เป็นต้นไป
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118