นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.ตำบลปงยางคก เวลา 08.30 น.
  วันที่  7/05/2558
 
 


รายละเอียด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.ตำบลปงยางคก เวลา 08.30 น.
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118