นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ทุกระดับชั้น(ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย)สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557ระหว่างวันที่7-8 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนเวียงตาลวิทยา
  วันที่  24/02/2557
 
 


รายละเอียด
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ทุกระดับชั้น(ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย)สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557ระหว่างวันที่7-8 พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนเวียงตาลวิทยา
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118