กศน.ตำบลปงยางคก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลได้ที่ 054-269432,ครูสุระศักดิ์ สงนวน(ครูป๋อง)097-9730885,ครูวิภาวี ทองสุข (ครูอาย)087-3651314
  วันที่  11/06/2556
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลปงยางคก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลได้ที่ 054-269432,ครูสุระศักดิ์ สงนวน(ครูป๋อง)097-9730885,ครูวิภาวี ทองสุข (ครูอาย)087-3651314
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118