10 ม.ค.2559 กศน.ตำบลปงยางคก จัดโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" หลักสูตรการทำขนมไข่หงส์ ณ บ้านปงยางคก หมู่ 9 ได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ไชย ตินโย ผู้ใหญ่บ้านปงยางคก เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับความอนุเคราะห์วิยากรนางธนวรรณ คำบุญชู เป็นวิทยากร ในการสอนหลักสูตร
  วันที่  19/01/2559
 
 


รายละเอียด
    
9 ม.ค.2559 กศน.ตำบลปงยางคก จัดโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" หลักสูตรการทำขนมไข่หงส์ ณ บ้านปงยางคก หมู่ 9 ได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ไชย ตินโย ผู้ใหญ่บ้านปงยางคก เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับความอนุเคราะห์วิยากรนางธนวรรณ คำบุญชู เป็นวิทยากร ในการสอนหลักสูตร
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118