9 ม.ค.2559 กศน.ตำบลปงยางคกร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลปงยางคก กิจกรรม ปิงโกอาเซียน วาดภาพระบายสี สอยดาวความรู้และมัจฉาความรู้ ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างดี
  วันที่  18/01/2559
 
 


รายละเอียด
    
9 ม.ค.2559 กศน.ตำบลปงยางคกร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลปงยางคก กิจกรรม ปิงโกอาเซียน วาดภาพระบายสี สอยดาวความรู้และมัจฉาความรู้ ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างดี
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118