ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลปงยางคก เว็บไซด์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดหลักค่านิยมไทย 12 ประการ Welcome to non-formal education of pongyangkhok website. The website is learning to longlife
 
 
 
 


เข้าสู่เทศกาลสมัครเรียนกันแล้วจ้า..พ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานท่านใด หาที่เรียนนอกระบบ กศน.ตำบลปงยางคกยินดีต้อนรับจ้า#สมัครเรียนออนไลน์
กศน.ตำบลปงยางคก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2563
หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร
👉 วุฒิเดิม
👉 สำเนาทะเบียนบ้าน
👉 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
👉 สำเนาทะเบียนบ้าน ( พ่อ , แม่ )
👉 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( พ่อ , แม่ )
👉 รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 รูป
👉 สำเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
👉 สำเนาใบหย่า ( ถ้ามี )
#หากทำการลงทะเบียนเสร็จแล้ว กรุณานำหลักฐานการสมัครเรียน ติดต่อ ครูโบ ครูจอย หรือ เจ้าหน้าที่ทะเบียน กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 0953291595​ ครูโบ กศน.ตำบลปงยางคก
ครูจอย 085 366 2991
ปล.สำหรับนักศึกษาเก่า ลงทะเบียนออนไลน์ตามระดับชั้นเรียนได้เลยนะค่ะ เพียงสแกน​ QR Code ได้เลยค่
 
วิธีการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ใครยังไม่ได้ลง ลงไม่สำเร็จ ตามลิงค์​นี้เลยนะค่ะ
https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/
 
กศน.ตำบลปงยางคก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2563 
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นักศึกษามาพบกลุ่มในวันอาทิตย์ของทุกเดือน ณ ที่กศน.ตำบลปงยางคก โรงเรียนบ้านสันหลวงเดิม(ตลาดบ้านสันหลวง)บ้านสันหลวงหมู่ที่ 3 และบ้านต้นค่า -ม่วงชุม โรงเรียนบ้านต้นค่าเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขอให้นักศึกษามาพบกลุ่มโดยพร้อมเพรียงกันน่ะครับ 
กศน.ตำบลปงยางคกกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรยนเวียงตาลพิทยาคม 
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบวิชาเลือก วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30น. ณ กศน.ตำบลปงยางคก
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคกที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศ ไหว้ครู และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 07.00 เป็นต้นไป
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้มาปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.ตำบลปงยางคก เวลา 08.30 น.
นักศึกษากศน.ตำบลปงยางคก ทุกระดับชั้น(ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย)สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557ระหว่างวันที่7-8 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนเวียงตาลวิทยา
กศน.ตำบลปงยางคก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลได้ที่ 054-269432,ครูสุระศักดิ์ สงนวน(ครูป๋อง)097-9730885,ครูวิภาวี ทองสุข (ครูอาย)087-3651314
 
การประชุมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
การประชุมหารือและวางแผนการทำงานของคณะทำงานการพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ตำบลปงยางคก  
การอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่น 5039/ลป.130  
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ณ แหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา และเชียงราย  
โครงการพัฒนาวิชาการ​ พัฒนาการเรียนรู้​ นักศึกษา​ กศน.อำเภอห้างฉัตร​ ณ 

 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลปงยางคก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118