ข่าวกิจกรรม

วันที่่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ สนง.กศน.จังหวัดลำปาง และกศน.อำเภอห้างฉัตร โครงการจังหวัดลำปาง เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ.เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง    
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการสอบปลายภาครายวิชาบังคับในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 จำนวน 4 สนามสอบ โดยได้รับเกียรติจากนายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรและศน.สมพร เอี่ยมสำองค์ มาเยี่ยมและให้กำลังใจกับนศ.แต่ละสนามสอบ   
กศน.ตำบลเมืองยาวร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาบตำบลเมืองยาวในวันที่ 8 มกราคม 2559   
กศน.ตำบลเมืองยาวจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ในวันที่ 6 และ 10 มกราคม 2559 การทำถั่วทอดสมุนไพรและการทำถั่วตัด ณ กศน.ตำบลเมืองยาว    
กศน.ตำบลเมืองยาวได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว และห้องเรียนสีขาวกิจกรรมค่ายคนไทยต้านภัยยาเสพติด วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558   
ในวันที่ 15 ธ.ค 58 ครูศรช.ตำบลเมืองยาวและครูผู้สอนคนพิการร่วมกับนางวิลัยวรรณ อักษรวุฒตำแหน่งพัฒนากรอำเภอห้างฉัตร,ท่านนายกตำบลเมืองยาวท่านกำนันเมืองยาวและร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่1 หมู่3หมู่7หมู่11หมู่1   
ในวันที่ 11 ธ.ค 58 กศน.ตำบลเมืองยาวร่วมปั่นเพื่อพ่อเทศบาลเมืองยาวขอบคุณนักศึกษาเมืองยาวทุกคนที่ปั่นถึงจุดมุ่งหมายและรักกันเสมอขอบคุณเทศบาลเมืองยาวที่มีโครงการดีๆแบบนี้ขอขอบคุณท่านนายกเมืองยาวท่านปลัดเทศบาลเมืองยาวและเจ้าหน้าที่ทุกคน   
ในวันที่ 22 พ.ย.58 นักศึกษากศน.ตำบลเมืองยาว ติวเข้มก่อนการสอบ ธรรมศึกษาตรี ณ โรงเรียนบ้านหม้อศึกษา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
ในวันที่ 22 พ.ย. 58 ครูและนักศึกษากศน.ตำบลเมืองยาวร่วมสืบสานประเพณีการลอยกระทงตำบลเมืองยาว ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว   
กศน.ตำบลเมืองยาวลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/58    
กศน.ตำบลเมืองยาวร่วมกับกศน.อำเภอห้างฉัตร เดินรณรงค์เลือกตั้ง    
นักศึกษากศน.ตำบลเมืองยาวได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองยาว   
นักศึกษากศน.ตำบลเมืองยาวร่วมกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง   
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา   
งานสะโตกช้างไทย   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118