วันที่่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ สนง.กศน.จังหวัดลำปาง และกศน.อำเภอห้างฉัตร โครงการจังหวัดลำปาง เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ.เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  วันที่  28/03/2559
 
 


รายละเอียด
วันที่่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น. กศน.ห้างฉัตรเข้าร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ.เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอนฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานเปิดโครงการจังหวัดลำปาง เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเยี่ยมบู้ชสนง.กศน.จังหวัดลำปาง กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลำปางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118