กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการสอบปลายภาครายวิชาบังคับในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 จำนวน 4 สนามสอบ โดยได้รับเกียรติจากนายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรและศน.สมพร เอี่ยมสำองค์ มาเยี่ยมและให้กำลังใจกับนศ.แต่ละสนามสอบ
  วันที่  16/03/2559
 
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการสอบปลายภาครายวิชาบังคับในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 จำนวน 4 สนามสอบ โดยได้รับเกียรติจากนายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรและศน.สมพร เอี่ยมสำองค์ มาเยี่ยมและให้กำลังใจกับนศ.แต่ละสนามสอบ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118