ขอแสดงความยินดีกับนายปรัชญา เงินถา นศ.ตำบลเมืองยาว กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นักศึกษาดีเด่น
  วันที่  8/01/2559
 
 


รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับนายปรัชญา เงินถา นศ.ตำบลเมืองยาว กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลพร้อมรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรับมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118