เชิญร่วมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad ในวันที่ 11 ธ.ค 58 ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว เวลา 13:00 น
  วันที่  16/12/2558
 
 


รายละเอียด
เชิญร่วมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad ในวันที่ 11 ธ.ค 58 ณ เทศบาลตำบลเมืองยาว เวลา 13:00 น
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลเมืองยาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118